Nye krav til Aktive Avlsbesætninger

12-11-2019
Tidligere på året vedtog avlsforummet for Dansk Kødkvæg nye krav til besætninger, som ønsker at opnå prædikatet ”Aktiv Avlsbesætning”.

 

Forummet var mere eller mindre tvunget til at ændre kravene, da tiden og nye avlsmetoder og tiltag gjorde de gamle forældede. Tidligere var der bl.a. et krav om, at mindst 10% af alle tyrene fra besætningen skulle være individafprøvede. Dog skulle der min. sendes en tyr til afprøvning, hver andet år. Grundet lukning af afprøvningsstation Aalestrup er dette krav ikke længere muligt at opfylde.

I en overgangsperiode vil det dog stadig være muligt at blive godkendt som ”Aktiv Avlsbesætning”, hvis man opfylder dele af de tidligere krav.

De nye krav til Aktive avlsbesætninger er følgende.

1. 95% af dyrene i besætningen skal være med kendt afstamning.

Omkring halvdelen af samtlige kødkvægsdyr i Danmark har ingen kendt fader. Ja, faktisk er der racer, hvor over 75% af dyrene står med ukendt afstamning. For avlen er dette et utroligt stort spild, da det i praksis gør populationen for den enkelte race, hvorpå der kan laves avlsmæssige beregninger, væsentligt mindre.

Dette krav er obligatorisk.

2. Mindst 80 procent af besætningens kalve skal være vejet ved fødsel, 200 dage og 365 dage.

Vejninger er vigtige i avlen med kødkvæg. Kalven vejes ved fødsel, og efterfølgende kan der nemt følges op på dyrenes potentiale for vækst via de senere vejninger. Vækst og vækstpotentiale er en af grundstenene i de fleste racers avlsmål. Derfor er dette krav obligatorisk.

3. Alle besætningens køer over fire år skal være kåret.

Flere racer har for få eksteriørbedømmelser. Dette gør det svært at udarbejde nogle gode og sikre avlsvær-dital på eksteriøregenskaberne. Især nu, hvor mange racer har valgt at lave et avlsværdital for malkeorganer er det vigtigt med mange køer, der bliver kåret.

4. Min. 30 % af kalvene i en årgang skal være efter en insemineringstyr.

Det er vigtigt, at der bliver brugt en vis andel insemineringstyre i den enkelte besætning. Til dels fordi, disse tyre burde have et højere avlsmæssigt niveau (i hvert fald, hvis at avlsudvalget har gjort deres job godt). Og til dels fordi, der gennem insemineringstyrene skabes genetiske links mellem besætningerne.

Dermed ikke sagt, at man ikke sagtens kan have verdens bedste tyre gående hjemme som foldtyr. Men uden de genetiske links, så er der desværre ingen som ved, at han rent faktisk er verdens bedste.

Afstamningskrav og vejning er obligatorisk (1 og 2). Derudover skal min et af de to andre krav være opfyldt.

Registreringer - Sikkerhed - Avlsfremgang

Som der læses ud af ovenstående krav, så drejer det sig i videst muligt omfang om at få nogle registreringer på det enkelte dyr. Registreringer er krumtappen og den største grundsten i alt avlsarbejde. Mange gode og præcise registreringer giver et stort potentiale for avlsfremgang og dermed store muligheder for racen for at forbedre økonomien.

Held og lykke med arbejdet ude i de enkelte besætninger

Sponsorer
05-06-2023
- Det er avlen, der driver mig! Sådan lyder det fra Tommy Jess...
01-06-2023
- Det var sjovere for seks måneder siden, hvor vi fik 50.000 kron...
30-05-2023
Efter mandagens generalforsamling, kan foreningen nu præsentere d...
30-05-2023
Snart ses vi til Landsskue i Herning - Og hvor er det dejligt at ...
25-05-2023
Båret af et løft i omsætningen har Danish Crown Beef i del første...
Dynamic-it leverandør af webshop

Dansk Limousine Forening - Agro Food Park 15 - 8200 Århus N - 2944 0495 - CVR: 72778413 - info@dansklimousine.dk