Beskrivelse af racen

Racen har sin oprindelse i Frankrig

Limousinekvæget stammer fra Frankrig. Området 400 km syd for Paris er nedslidte bjerge, så det fremstår som et kuperet terræn med kløfter, skråninger og græsgange, hvor klippegrunden af og til stikker frem. Hvis en landmand har 100 ha er det svært at finde 5 ha flad mark til at avle korn på. Klimaet er råt, fordi terrænet ligger mere end 1.500 meter over havets overflade, og vestenvinden er fremherskende. Den naturlige plantevækst er derfor græs og skov. Her har Limousinekvæget udviklet sig. Hulemalerier i egnen viser 17.000 år gamle billeder af dyr, som i hornfacon og farve ligner Limousiner i dag. På et tidspunkt har man tæmmet disse dyr og drevet avl på dem. Siden 1886 har man registreret dyrene i stambogen.

Limousiner har været i Danmark siden 1969

I 1969-1970 importerede Danmark som det fjerde land i verden Limousiner. Siden er der konstant importeret dyr, embryoner og sæd. Det har løbende givet nye blodlinier, og bidraget til racens store udbredelse i Danmark, hvor cirka hver tredje renracede kødkvægsko aktuelt er en Limousineko. Racens popularitet skyldes primært racens gode fødsels- og produktionsegenskaber.

Danmarks mest populære kødkvægsrace

Pr. 1. oktober 2019 var der registreret 7.666 renracede Limousinekøer i Danmark, samt 4.345 Limousinekrydsningskøer. Med i alt 24.718 renracede kødkvægskøer i Danmark udgør Limousinekøerne således 31 %. Der er registreret renracede Limousiner i 1.317 besætninger.

God frugtbarhed, tidlig kælvningsalder, lette kælvninger og livskraftige kalve kendetegner Limousineracen. Det er de lette kælvninger, som sammen med god tilvækst og høj klassificering har gjort Limousine til Danmarks mest populære og mest udbredte kødkvægrace.

God produktionsrace

Limousine er kendt for at producere mørt kalvekød op til 12 måneders alderen, hvor god tilvækst og høj klassificering går hånd i hånd. Klassificeringen er i gennemsnit 10,4 for kvier og 11,9 for tyre. Nettotilvæksten for ungtyre er på 855 gram pr dag.

Velegnet til krydsningsbrug

Der blev i 2019 udført i alt 6.646 insemineringer med Limousine. 31,4 % var på renracede Limousinekøer og –kvier. 43,9 % var på malkeracerne. De resterende 24,7 % var på andre kødkvægracer og krydsningsdyr.

Limousine er velegnet til krydsningsbrug på køer af malkerace og giver let fødte kalve med god tilvækst og høj klassificering.

[Ovenstående bygger på data fra Årsstatistik 2019 fra Dansk Kødkvæg samt ældre oversigt over slagteresultater for ungtyre af kødkvægrace offentliggjort på http://www.danskkoedkvaeg.dk/statistik/ ]

.

Sponsorer
05-12-2022
Siden 1. december har styrelsen sendt landbrugsstøtte afsted til ...
05-12-2022
Datoerne for de forskellige områdemøder er ved at være på plads. ...
04-12-2022
Det, enhver dansk politiker bør vide om forskellen på CO2-udledni...
29-11-2022
Så er det imorgen dyrene ankommer og Dansk Kødkvæg inviterer til ...
29-11-2022
SEGES Innovation har kortlagt dansk kalve- og oksekødsproduktion....

Dansk Limousine Forening - Agro Food Park 15 - 8200 Århus N - 2944 0495 - CVR: 72778413 - info@dansklimousine.dk