Beskrivelse af racen

Racen har sin oprindelse i Frankrig

Limousinekvæget stammer fra Frankrig. Området 400 km syd for Paris er nedslidte bjerge, så det fremstår som et kuperet terræn med kløfter, skråninger og græsgange, hvor klippegrunden af og til stikker frem. Hvis en landmand har 100 ha er det svært at finde 5 ha flad mark til at avle korn på. Klimaet er råt, fordi terrænet ligger mere end 1.500 meter over havets overflade, og vestenvinden er fremherskende. Den naturlige plantevækst er derfor græs og skov. Her har Limousinekvæget udviklet sig. Hulemalerier i egnen viser 17.000 år gamle billeder af dyr, som i hornfacon og farve ligner Limousiner i dag. På et tidspunkt har man tæmmet disse dyr og drevet avl på dem. Siden 1886 har man registreret dyrene i stambogen.

Limousiner har været i Danmark siden 1969

I 1969-1970 importerede Danmark som det fjerde land i verden Limousiner. Siden er der konstant importeret dyr, embryoner og sæd. Det har givet nye blodlinier, men racens store fremgang i Danmark skyldes racens effektive kødproduktion. Af renracede, stambogsførte køer findes i Danmark mere end 9.000. Det store og effektive avlsarbejde medfører anerkendelse verden over, og gør Danmark til et af verdens store Limousinelande. Eksporten er betydelig. Den gode slagtepris i Danmark sætter et prisniveau, der gør, at eksporten især drejer sig om elitedyr.

Danmarks mest populære kødkvægsrace

I 2010 var der registreret 9.265 renracede køer i Danmark, hvortil kommer næsten lige så mange registrerede krydsninger. God frugtbarhed, tidlig kælvningsalder, lette kælvninger og livskraftige kalve medfører mange levendefødte kalve i besætningerne. Derfor er Limousine blevet Danmarks mest populære og mest udbredte kødkvægrace.

God produktionsrace

Limousine er også kendt for at producere mørt kalvekød op til 12 måneders alderen. Det hænger sammen med, at Limousine klassificerer kalve til 12,1 i gennemsnit. Nettotilvæksten er nu på 830 gram pr dag.

Limousine har eget afsætningsselskab

Limousineavlerne har deres eget afsætningsselskab Limousine Unik, der sælger de slagtede kalvekroppe til forbrugere, der har sans for kvalitet – samt penge til at betale for dem. Mere end 1.000 kalve sælges årligt til en god overpris.

Populær - især til krydsningsbrug

Limousine er også førende, når det gælder sædsalg. Mere end 10.000 insemineringer i alt udførtes i 2010. Halvdelen af dem var i renracede køer og kvier, men fordi Limousine anbefales til krydsningsbrug på malkerace, anvendtes en stor del til malkekøer. Slagteresultater fra 2010 viser, at nettotilvæksten på krydsningskalve var ca. 700 gram pr. dag, og klassificeringen var 6,6.

En kødproduktion med Limousine er præget af lette fødsler, god nettotilvækst og en eminent slagtekvalitet.

Sponsorer
09-12-2019
Næste udgave af Limousine Nyt er på vej til din postekasse. Se he...
08-12-2019
Glad oksekøds-boss: Kød for 850.000 kr....
05-12-2019
Nye regler hjælper ikke kvægavlere, der har fritgående dyr i natu...
03-12-2019
Her bringer vi nyhedsmail fra ILC France 2020, hvor der opfodres ...
25-11-2019
Benyt dette enestående tilbud for at markedsføre din Limousinebes...

Dansk Limousine Forening - Agro Food Park 15 - 8200 Århus N - 87 40 52 99 - CVR: 72778413 - info@dansklimousine.dk