Generalforsamling

Generalforsamling - Henved 100 medlemmer var mødt op, da Dansk Limousine Forening afviklede den årlige generalforsamling i Landbrugets Hus lørdag den 9. april 2011.

Henved 100 medlemmer var mødt op, da Dansk Limousine Forening afviklede den årlige generalforsamling i Landbrugets Hus lørdag den 9. april 2011.

Generalforsamling - Ivar Nielsen, Vrå blev valgt som dirigent.

Ivar Nielsen, Vrå blev valgt som dirigent.

Generalforsamling - Søren Grunnet aflagde sin beretning og nævnte blandt andet, en eksport af Limousinesæd til Finland på hele 26.000 portioner sæd.

Søren Grunnet aflagde sin beretning og nævnte blandt andet, en eksport af Limousinesæd til Finland på hele 26.000 portioner sæd.

Generalforsamling - Ingolf Vinding, Grinsted omtalte i sin beretning for avlsudvalget, at der i 2010 var individafprøvet 50 Limousinekalve, men lagde ikke skjul på, at det var ønskeligt at det tal blev en del højere i fremtiden.

Ingolf Vinding, Grinsted omtalte i sin beretning for avlsudvalget, at der i 2010 var individafprøvet 50 Limousinekalve, men lagde ikke skjul på, at det var ønskeligt at det tal blev en del højere i fremtiden.

Generalforsamling - Jane Kofod, Grevinge aflagde beretningen for PR- og Aktivitetsudvalget, hvori hun blandt andet kom ind på mere aktivitet i områderne, medlemshvervning, og efterårsmødet, som i år planlægges afholdt på Fyn.

Jane Kofod, Grevinge aflagde beretningen for PR- og Aktivitetsudvalget, hvori hun blandt andet kom ind på mere aktivitet i områderne, medlemshvervning, og efterårsmødet, som i år planlægges afholdt på Fyn.

Generalforsamling - Jørgen Skov gennemgik regnskabet, som udviste positive tendenser med et overskud på kr. 294.902,-

Jørgen Skov gennemgik regnskabet, som udviste positive tendenser med et overskud på kr. 294.902,-

Generalforsamling - Under debatten, hvor medlemmerne kunne komme til orde rejste Rasmus Levinsen sig og bedyrede, at det var vigtigt, fortsat at have franske men kompetente dommere på Landsskuet i Herning.

Under debatten, hvor medlemmerne kunne komme til orde rejste Rasmus Levinsen sig og bedyrede, at det var vigtigt, fortsat at have franske men kompetente dommere på Landsskuet i Herning.

Generalforsamling - Ejner Jensen, Hurup Thy Påpegede blandt andet en fejl i kåringssystemet, som har bevirket forskellige dataoplysninger i kåringen.

Ejner Jensen, Hurup Thy Påpegede blandt andet en fejl i kåringssystemet, som har bevirket forskellige dataoplysninger i kåringen.

Generalforsamling - Jørn Højgaard Sørensen, Knebel roste beretningen og regnskabet og opfordrede desuden til at gøre brug af de franske dommere.

Jørn Højgaard Sørensen, Knebel roste beretningen og regnskabet og opfordrede desuden til at gøre brug af de franske dommere.

Generalforsamling - Christen Madsen omtalte tilskudet på Ålestrup Avlsstation.

Christen Madsen omtalte tilskudet på Ålestrup Avlsstation.

Generalforsamling - Foreningens avlskonsulent Jens Christian Holgaard svarede på nogle af forsamlingens spørgsmål.

Foreningens avlskonsulent Jens Christian Holgaard svarede på nogle af forsamlingens spørgsmål.

Generalforsamling - Hans Kjeld Hansen, Holbæk roste foreningens arbejde men gav udtryk for, at han gerne ville se flere af de bedste Limousinekalve på Ålestrup Avlsstation.

Hans Kjeld Hansen, Holbæk roste foreningens arbejde men gav udtryk for, at han gerne ville se flere af de bedste Limousinekalve på Ålestrup Avlsstation.

Generalforsamling - Claes Kappel, Dalmose beklagede, at man i mange år havde udtaget mange sædtyre med Dalhia i afstamningen.

Claes Kappel, Dalmose beklagede, at man i mange år havde udtaget mange sædtyre med Dalhia i afstamningen.

Generalforsamling - Lars Kloster, Thorsø oplyste, at det er problematisk, at en tredjedel af de tilmeldte kalve til Ålestrup mangler afstamning på hovedbogsbladet, desuden mente han, at det nu er tid til en revurdering af kåringen.

Lars Kloster, Thorsø oplyste, at det er problematisk, at en tredjedel af de tilmeldte kalve til Ålestrup mangler afstamning på hovedbogsbladet, desuden mente han, at det nu er tid til en revurdering af kåringen.

Generalforsamling - Jacob Ravn, Thorsø roste regnskabet. Mente ikke kun det drejer sig om kød hos Limousiner fokus skal også holdes på kælvning, fødsel og mælk. Ønskede også en variabel faktor i kåringen, når det gælder højden på Limousiner.

Jacob Ravn, Thorsø roste regnskabet. Mente ikke kun det drejer sig om kød hos Limousiner fokus skal også holdes på kælvning, fødsel og mælk. Ønskede også en variabel faktor i kåringen, når det gælder højden på Limousiner.

Generalforsamling - Jan P. Jensen, Gjern mente, at få få dyr vejes.

Jan P. Jensen, Gjern mente, at få få dyr vejes.

Generalforsamling - Bent Kloster, Vojens oplyste, at han i vinterens løb havde undervist 160 elever på landbrugsskoler i kødkvæg. Oplyste, at man er i gang med en reetablering af ungdomsudvalget.

Bent Kloster, Vojens oplyste, at han i vinterens løb havde undervist 160 elever på landbrugsskoler i kødkvæg. Oplyste, at man er i gang med en reetablering af ungdomsudvalget.

Generalforsamling - Karen Marie Jessen, Videbæk orienterede om foreningens studierejse til Italien, hvor 30 indtil nu har tilmeldt sig. Mindste antal for tilmelding er 35 og maximale tilmelding er 45 for turens afvikling.

Karen Marie Jessen, Videbæk orienterede om foreningens studierejse til Italien, hvor 30 indtil nu har tilmeldt sig. Mindste antal for tilmelding er 35 og maximale tilmelding er 45 for turens afvikling.

Generalforsamling - Ved valget var stemmetællerne sat udenfor døren. Her er det fra venstre Ejner Jensen, Søren Hedegaard Jensen og Jens Kristian Nielsen.

Ved valget var stemmetællerne sat udenfor døren. Her er det fra venstre Ejner Jensen, Søren Hedegaard Jensen og Jens Kristian Nielsen.

Generalforsamling - Imens stemmerne blev talt op orienterede Jørgen Skov Nielsen og Verdenskongressen, der afvikles i 2012 i Danmark.

Imens stemmerne blev talt op orienterede Jørgen Skov Nielsen og Verdenskongressen, der afvikles i 2012 i Danmark.

Generalforsamling - Ved uddelingen af pengepræmier til ejere af Bedste Individafprøvede tyre var der kr. 3.000 til Svend Engelst for tyren Enggaard Elmer.

Ved uddelingen af pengepræmier til ejere af Bedste Individafprøvede tyre var der kr. 3.000 til Svend Engelst for tyren Enggaard Elmer.

Generalforsamling - Der var kr. 4.000,- til Ivar Nielsen for tyren Bækgård Damian.

Der var kr. 4.000,- til Ivar Nielsen for tyren Bækgård Damian.

Generalforsamling - Der var vandrepokal til Dorthe og Keld E. Jensen for tyren Grønbjerg Dalton, der sidste år blev udtaget til sædtapning i Limousneforeningens sædprogram.

Der var vandrepokal til Dorthe og Keld E. Jensen for tyren Grønbjerg Dalton, der sidste år blev udtaget til sædtapning i Limousneforeningens sædprogram.

Generalforsamling - Der var kr. 5.000,- til Inger-Lise Haar Black for tyren Østergaard Eyton. Øvrige ejere af vindertyre var ikke fremmødt. Se mere i PDF-filen øverst her på siden.

Der var kr. 5.000,- til Inger-Lise Haar Black for tyren Østergaard Eyton. Øvrige ejere af vindertyre var ikke fremmødt. Se mere i PDF-filen øverst her på siden.

Generalforsamling - Under eventuelt rejste Per Laursen, Arden sig og udtrykte forundring over den nyligt afviklede auktion på Ålestrup avlsstation. Tre Charolais og fem Limousiner var på auktionen de tre Charolais opnåede ikke af skifte ejer under auktionen - for dårlig

Under eventuelt rejste Per Laursen, Arden sig og udtrykte forundring over den nyligt afviklede auktion på Ålestrup avlsstation. Tre Charolais og fem Limousiner var på auktionen de tre Charolais opnåede ikke af skifte ejer under auktionen - for dårlig

Generalforsamling - Ejvind Svejstrup, Gjern mente om samme auktion på Ålestrup ikke, at man kunne være bekendt at fremvise auktionsdyrene i sådan et hul! (auktiosdyrene blev præsenteret i bunden af en boks)

Ejvind Svejstrup, Gjern mente om samme auktion på Ålestrup ikke, at man kunne være bekendt at fremvise auktionsdyrene i sådan et hul! (auktiosdyrene blev præsenteret i bunden af en boks)

Generalforsamling - Mathias Andersen, Tønder beklagede sig over den tidlige tilmelding til Ålestrup-auktionen. Jørgen Skov tog alle ytringerne til efterretning og oplyste, at auktionen var kommet i stand efter et ønske fra VikingDanmarks kødkvægsbestyrelse, og sagde vid

Mathias Andersen, Tønder beklagede sig over den tidlige tilmelding til Ålestrup-auktionen. Jørgen Skov tog alle ytringerne til efterretning og oplyste, at auktionen var kommet i stand efter et ønske fra VikingDanmarks kødkvægsbestyrelse, og sagde vid

Generalforsamling - Steen Brock Jensen, Rønde samt et par stykker mere ytrede ønske om en Studierejse på et andet tidspunkt end som vanligt i slutningen af september, hvor man oftest har travlt med markarbejdet i Danmark.

Steen Brock Jensen, Rønde samt et par stykker mere ytrede ønske om en Studierejse på et andet tidspunkt end som vanligt i slutningen af september, hvor man oftest har travlt med markarbejdet i Danmark.

Generalforsamling - Søren Grunnet overrakte Ingolf Vinding den nye Limousinevin som tak for hans indsats i bestyrelsen og avlsudvalget.

Søren Grunnet overrakte Ingolf Vinding den nye Limousinevin som tak for hans indsats i bestyrelsen og avlsudvalget.

Generalforsamling - Efter generalforsamlingen var afsluttet stillede bestyrelsen op til fotografering. Fra venstre: Bent Kloster, Jane Kofod, Søren Grunnet, Karen Marie Jessen og Ivar Nielsen.

Efter generalforsamlingen var afsluttet stillede bestyrelsen op til fotografering. Fra venstre: Bent Kloster, Jane Kofod, Søren Grunnet, Karen Marie Jessen og Ivar Nielsen.

Generalforsamling - Herefter var det tid til besætningsbesøg hos I/S Vesterhaab i Hatting.

Herefter var det tid til besætningsbesøg hos I/S Vesterhaab i Hatting.

Generalforsamling - Her var det ejer Peter og Merethe Rishøj der tog imod.

Her var det ejer Peter og Merethe Rishøj der tog imod.

Generalforsamling - Folk strømmede til i det dejlige forårssolskin.

Folk strømmede til i det dejlige forårssolskin.

Generalforsamling - Udenfor stalden var opstillet gamle fotos, som viste gårdens forvandling årene igennem.

Udenfor stalden var opstillet gamle fotos, som viste gårdens forvandling årene igennem.

Generalforsamling - En dejlig lys og luftig stald til Limousinerne.

En dejlig lys og luftig stald til Limousinerne.

Generalforsamling - Mathias Andersen fik sig en snak med Tove Rishøj, der er mor til ejer Peter Rishøj. Hun er den, der bandt andet har styr på registrerigen af dyrene.

Mathias Andersen fik sig en snak med Tove Rishøj, der er mor til ejer Peter Rishøj. Hun er den, der bandt andet har styr på registrerigen af dyrene.

Generalforsamling - Der satses meget på polled avl hos I/S Vesteraab.

Der satses meget på polled avl hos I/S Vesteraab.

Generalforsamling - Tid til en snak på staldgangen.

Tid til en snak på staldgangen.

Generalforsamling - Peter orienterede om gårdens bedrift, som tæller 30 moderdyr og 65 hektar.

Peter orienterede om gårdens bedrift, som tæller 30 moderdyr og 65 hektar.

Generalforsamling - Slut på en god dag - det er tid at drage hjem i forårssolen.

Slut på en god dag - det er tid at drage hjem i forårssolen.

Sponsorer
22-04-2024
Tilmelding til generalforsamling 2024 Det er tid til årets gen...
19-04-2024
Importsæd Sæden til de der har bestilt i seneste bestillingsru...
17-04-2024
Maj nummer af limousinenyt er på vej. Se hvad der venter HER ...
15-04-2024
Dansk Limousine Forenings auktionsudvalg og bestyrelse kan se til...
14-04-2024
Den populære polo er nu igen på lager i webshoppen.  ...
Dynamic-it leverandør af webshop

Dansk Limousine Forening - Agro Food Park 15 - 8200 Århus N - 2944 0495 - CVR: 72778413 - info@dansklimousine.dk