Aktive Avlsbesætninger

Aktive Avlsbesætninger opgøres fire gange årligt.
Du kan tjekke, om din besætning er kvalificeret ved at bestille udskriften Aktive Avlsbesætninger på dit RYK-kontor eller direkte via programmet Dyreregistrering. Reglerne kan ses nedenfor. Du kan trække udskriften Aktive check 365 dage, hvis du er i tvivl om, hvorfor besætningen ikke opfylder kravene.

Se Aktive Avlsbesætninger på Dansk Kødkvægs hjemmeside. Den nuværende oversigte er opgjort 31. december 2018 og opdateret 3. januar 2019.

Regler for Aktive Avlsbesætninger

I registreringsarbejdet med kødkvæg er ca 1.500 avlsbesætninger tilmeldt vejekontrollen. De pågældende avlsbesætninger er kandidater til at kunne certificeres som “Aktiv Avlsbesætning”, hvilket forudsætter, at visse krav til avlsmæssige aktiviteter og forhold er opfyldte. Der stilles krav om vejninger, at køerne bedømmes, de anvendte tyres S-indeks samt om individafprøvning af tyre.

Fire krav i konceptet Aktive Avlsbesætninger

Der er fire krav til at være med i Aktive Avlsbesætning

  • Mindst 80 procent af besætningens kalve skal være vejet ved fødsel, 200 dage og 365 dage. (obligatorisk)
  • Alle besætningens køer over fire år skal være bedømt
  • En procentdel (40-60, afhængig af race) af besætningens insemineringer/løbninger skal være med tyre med et S-indeks på mindst 108
  • Mindst 10 procent af besætningens tyrekalve skal indsættes på individafprøve, dog mindst en kalv hvert andet år.

Vejning er obligatorisk, desuden skal mindst ét af de tre andre krav være opfyldt.

Målsætning

Formålet med Aktive Avlsbesætninger er at styrke avlsarbejdet for den enkelte race. Det er af stor betydning for avlsværdivurderingen for tilvækst, at der indberettes vægte ved fødsel, 200 og 365 dage for alle fødte kalve. Konceptet har også til formål at stimulere besætningerne til at bruge de genetisk bedste tyre, aktivere bedømmelsesarbejdet samt sikre individafprøvningen af tyrekalve.

Sponsorer
19-01-2020
I dag præsenteres Åbent Hus-besætninger på FYN...
17-01-2020
Hent invitation til kvægkongres 2020 HER ...
14-01-2020
Pressemeddelelse om begivenheden er sendt ud. Læs den her....
12-01-2020
Tilførslerne til kreaturslagterierne gik tilbage med seks procent...
10-01-2020
Ved område møderne vil der være repræsentanter fra avlsudvalg og ...

Dansk Limousine Forening - Agro Food Park 15 - 8200 Århus N - 87 40 52 99 - CVR: 72778413 - info@dansklimousine.dk