Eksteriørtallene justeres hvert år i maj

Forfattet af: Anders Fogh og Ann Margaret Sørensen, Dansk 

- Eksteriørtallene på mine gamle køer ændrer sig. Er der sket en fejl?
Dette spørgsmål er ikke usædvanligt i maj og juni hvert år, og svaret er, at det er ganske naturligt.

Eksteriørtallene justeres hvert år i maj

Hos kødkvægsracerne justeres eksteriørtallene hvert år i maj, så de altid har et gennemsnit på 80 og en spredning på 5. I mange tilfælde betyder det ikke, at køernes og tyrenes tal for krop, muskelfylde, lemmer og helhed ændres sig, men det kan ske. Denne justering foretages racevist, og sker ikke kun for de dyr der kåres efter justeringen, men for alle dyr der nogensinde er kåret.

Justering letter brugen af eksteriørtallene
 

De dyr som skal have et gennemsnit på 80 og en spredning på 5, er de køer og tyre der er kåret de seneste 5 år. Denne base er rullende, således at de ældste dyr i basen hvert år skiftes ud med den seneste årgang. Det betyder så også, at hvis den seneste årgang af kårede dyr eksempelvis er kåret højt i forhold til de tidligere årgange, stiger niveauet i basen, og eksteriørtallene for alle dyr falder. Årsagen til at man foretager denne årlige justering er, at den enkelte avler altid kan vurdere, om et givent dyr er kåret højt eller lavt i forhold til alle andre kårede dyr.

Endelig skal alle eksteriørtal være standardiserede til samme base, for at de kan bruges til at beregne avlsværdital for eksteriør.

Det kan være svært at forstå ændringer

De kåringsdommere som bedømmer kødkvæg er dygtige, og samtidig ændrer eksteriøret sig normalt ikke drastisk fra år til år hos de kårede dyr. Det betyder dermed også, at de ændringer der sker i maj sjældent er store. Der kan dog i enkelte tilfælde ske større ændringer og være forskelle mellem dyr, som er svære at forstå. For at illustrere et eksempel på ændringer, som umiddelbart er svære at forstå, er eksteriørtal for 3 køer vist i tabel 1.

Tabel 1. Eksteriørtal før og efter 1. maj 2009 for tre Skotsk Højland køer


  Før 1. maj 2009                    Efter 1. maj 2009

Ko   Krop Muskelfylde Lemmer   Krop Muskelfylde Lemmer
1    85 82  82    85  81 81 
2    74 78 84   71 77 84 
3    70 73  82   66 72 81 

Tabel 1

Forklaring på justering

For muskelfylde og lemmer falder alle dyr med én enhed pga. af justering af gennemsnit. Dette skyldes, at de nye dyr som går ind i basen, er bedre end den årgang som forlader basen. Dette er til at forstå!

For krop er det lidt mere komplekst. Ko 1 ændrer sig ikke, mens ko 2 falder 3 enheder, og ko 3 falder 4 enheder. Årsagen til at de ikke ændrer sig lige meget er, at både gennemsnit og spredning bliver justeret.

Faktum er, at de nye dyr som indgår i basen er bedre for krop, end dem som forlader basen. Samtidig har de en væsentlig lavere spredning på bedømmelserne for krop. Hvis man kun havde justeret gennemsnittet, ville alle dyr være faldet ca. én enhed. Ko 1, ko 2 og ko 3 var således faldet til 84, 73 og 70. Samtidig bliver spredningen dog justeret op med ca. 25 %. Det vil sige, at eksteriørtallenes forskel fra 80 forøges med 25 %. I praksis betyder det, at eksteriørtal for krop, for dyr som før havde høje tal, bliver højere, mens tallene for dyr, som før havde lave tal, bliver lavere. Årsagen til at spredningen skal justeres op er, at eksteriørtallet for krop varierede mere hos de dyr som forlader basen, end hos dem som kommer ind i basen.

For de tre køer i eksemplet betyder det, at ko 1 stadig får 85, mens ko 2 og ko 3 falder med hhv. 3 og 4 enheder.

Opdager man ændringer af eksteriørtallene hos sine køer og tyre, skal man dermed ikke fortvivle. Ændringerne er normalt ikke store, og hvis de er, er der en god forklaring.

Sponsorer
22-04-2024
Tilmelding til generalforsamling 2024 Det er tid til årets gen...
19-04-2024
Importsæd Sæden til de der har bestilt i seneste bestillingsru...
17-04-2024
Maj nummer af limousinenyt er på vej. Se hvad der venter HER ...
15-04-2024
Dansk Limousine Forenings auktionsudvalg og bestyrelse kan se til...
14-04-2024
Den populære polo er nu igen på lager i webshoppen.  ...

Dansk Limousine Forening - Agro Food Park 15 - 8200 Århus N - 2944 0495 - CVR: 72778413 - info@dansklimousine.dk