Efter kritik af dyre nødslagtninger og markskydning: Styrelse kigger nu på løsninger

13-01-2021
Fødevarestyrelsen er i gang med at tage et ekstra kig på en ny bekendtgørelse for mark-, gård- og nødslagtninger, efter bekendtgørelsen er blevet mødt med kritik for at gøre ordningerne for dyre for landmænd og slagterier.

Fra Landbrugsavisen.dk:

De sidste uger er en ny bekendtgørelse fra Fødevarestyrelsen blevet mødt med en del kritik fra både producenter, landbrugsforeninger og dyrlæger.

Bekendtgørelsen betyder nemlig at kontroller forud for blandt andet mark- og nødslagtninger bliver dyrere for mange landmænd. 

Det kan som konsekvens få nogen til at fravælge ordningerne, argumenteres der, hvilket betyder færre såkaldte 'velfærdsslagtninger' og et større ressourcespild, hvis gode men tilskadekommende dyr ikke sendes til slagtning men til DAKA. 

Styrelsen er nu gået i dialog med de forskellige kritiske røster, og har åbnet op for flere løsningsforslag, fortæller Nils Marlin, chef i kødkontrollen ved Fødevarestyrelsen.

"Vi kan høre, at man synes, det er en problematik, at det er blevet meget dyrere end før, og så dyrt at det ikke kan betale sig mere f.eks. at sende et dyr til nødslagtning", siger Nils Marling.

"Derfor har vi deltaget i webinarer med de mange praktiserende dyrlæger, repræsentanter fra L&F og DSM, og senere også for en gruppe af slagtehuse, hvor vi dels får forklaret fakta og de misforståelser, vi kan se, der har været - men også for at lytte og finde ud af, hvor der kan reguleres, og hvordan vi kan gøre det billigere for landmændene", siger Nils Marling.

Senest har sagen fået Venstres landbrugsordfører til at indkalde fødevareministeren i et samråd, hvor han skal forklare prisstigningen.

SKAL KUN FAKTURERE FOR DEN TID, DER BLIVER BRUGT

En af de løsninger, som styrelsen kigger på, er at landmændene kun skal betale for den tid, som dyrlægen bruger på opgaven.

Det kan lyde banalt, men det kan måske for nogen skære en markant bid af regningen, forklarer Nils Marling.

"Et af de elementer vi har kigget på, er opkrævningen. I bekendtgørelsen er der lagt op til en opkrævning pr. time, for sådan har det altid heddet sig. Men her har flere dyrlæger nævnt, at hvis en kontrol kan foretages på under en time, måske 10 minutter eller et kvarter, så kan det komme landmanden til gavn, hvis han kun skal betale for den tid og ikke en hel time", siger Nils Marling.

"Timelønnen er selvfølgelig den samme, så skal dyrlægerne køre langt, bliver det stadig dyrere. Men det er spørgsmålet om man kan bryde det ned, så bruges der kun 15 minutter, så er det dét man betaler for. Det kan blandt andet være, hvis dyrlægen alligevel er på bedriften i andet ærinde og så også lige skal tilse et andet dyr".

"Vi (styrelsen red.) skal ikke tjene på den her ordning, vi skal sådan set bare gå i nul, så det her kan være en del af løsningen", siger Nils Marling.

Løsningsforslaget gælder ved nødslagtninger og markskydning af uhåndterbare eller vilde dyr, der blandt andet bliver brugt til afgræsning og naturpleje.

Nils Marling har tidligere forklaret, at de højere omkostninger dels er drevet af timetaksterne forhandlet med Dyrlægeforeningen og et mindre administrationsgebyr for at Fødevarestyrelsen administrerer ordningen.

STARTET I EU

Sagen er startet efter Fødevarestyrelsen har skulle implementere en EU-forordning i den danske lovgivning. Forordningen har krævet, at de dyrlæger, der foretager tilsyn før en slagtning, de såkaldte AM-kontroller, er en embedsdyrlæge. 

Derfor har Fødevarestyrelsen udstedt en ny bekendtgørelse med timetakster for de ansatte embedsdyrlæger, der skal køre ud til kontroller ved nødslagtninger og slagtninger af vilde uhåndterbare dyr.

Krikken har blandt andet gået på, at en kontrol ved en nødslagtning derved nu minimum koster 2200 kr. pr. påbegyndt time. Langt mere end hvad en del landmænd i dag betaler deres praktiserende dyrlæge for samme kontrol.

GÅRDSLAGTNINGER

Når det gælder gårdslagtningerne fremhæver Nils Marling fra Fødevarestyrelsen, at det er en misforståelse at det er en dyr ordning.

"Gårdslagtningerne gælder dem, der ikke mener, at deres dyr skal fragtes til et slagteri. Det skaber den her model en ramme og mulighed for, for det har det tidligere ikke været en lovmæssige ramme for. Men det er en misforståelse at det er dyrt, for der er en støtteordning til slagtehusene", siger han.

Støtteordningen betyder, at 73 procent af gebyret til kontrollerne dækkes.

FAKTABOKS

  • Det bliver kritiseret at det fra årsskiftet er blevet markant dyrere for landmænd at få slagtet får, svin, kvæg eller andre dyr ved mark- eller nødslagtninger.
  • Fødevarestyrelsen har indført en bekendtgørelse med nye takster ved gårdslagtninger, nødslagtninger og slagtning af vilde dyr.
  • De nye gebyrer lyder blandt andet på 2200 kr. pr. påbegyndt time ved nødslagtninger.
  • Tidligere har det været muligt at hyre egen praktiserende dyrlæge til at stå for de såkaldte AM-kontroller, der derfor har sat en lokal pris. Nu er det Fødevarestyrelsens dyrlæger, der skal forestå kontrollen, hvorfor gebyret er blevet ensrettet og en del højere for mange.
  • I gennemsnit nødslagtes der omkring 5000 dyr om året.
  • For gårdslagterier gælder, det at det kommer til at koste mellem 871 kr. og 1.741 kr. (hvoraf 73 procent af gebyret dækkes)
  • For nødslagtninger gælder, at det kommer til at koste mellem 2.200 og 2.900 kr. 
  • Kontrol ved slagtning af vilde dyr kommer til at koste mellem 1.700 og 2.400 kr.
Sponsorer
17-01-2021
Næste udgave af limousine nyt som udkommer sidst i februar måned,...
14-01-2021
Salget af plantefars faldt betragteligt under coronakrisen hos Sa...
13-01-2021
Fødevarestyrelsen er i gang med at tage et ekstra kig på en ny be...
13-01-2021
Ministeren skal nu forklare, hvorfor det skal være dyrere at få e...
13-01-2021
Det skader klimaet, kampen for madspild og naturplejen, at det nu...

Dansk Limousine Forening - Agro Food Park 15 - 8200 Århus N - 87 40 52 99 - CVR: 72778413 - info@dansklimousine.dk