MIDT - Åbent hus i Limousine besætninger

19-01-2019
26. januar er første af to lørdage for åbent hus i Limousine besætninger, nemlig i område Midt, Fyn og Øst. De følgende dage kommer beskrivelser af besætningerne her på siden. Vi starter med at præsentere besætninger i område Midt:

 


Vestergaard Limousine, Klostervej 1, Vejerslev, 8881 Thorsø

Gitte og Henrik Klostergaard Nielsen har en limousinebesætning med 12 køer og opdræt plus foldtyr. De overtog gården i 2004 efter Henriks forældre, og gården havde hidtil været drevet med malkekvæg. Limousinerne indgår i pleje af engarealer, og de fodres med overskuds wrap. Køerne fodres med grovfoder. Kalvene får desuden valset byg og sojaskrå. I dag er maskinstationsarbejde og planteavl det primære, og der er 2 freelance ansatte i spidsbelastningerne.  Gårdens areal er på 150 ha og anvendes til korn, raps og græs til wrap til videresalg.


 

Vidtskue Limousine, Gl. Viborgvej 20, Svenstrup, 8450 Hammel

Jette og Klaus Bisgaard har en limousinebesætning med 20 moderdyr, 1 foldtyr og opdræt. Det er et deltidslandbrug. Ejendommen blev købt i 1986 og startede med slagtekalve og fedesvin. I 1990 blev de første limousinekrydsninger købt. Året efter købte de en limousinetyr, et par kvier og 3 køer. Der blev bygget løsdriftstald 1996-1998-2005. Køerne kan gå ude næsten hele året og bliver fodret inde. Sidst i marts bliver de lukket inde, så marken kan blive sået til. Gårdens areal er på 12,2 ha og 16,8 ha er forpagtet, i alt 29 ha. Der er 6 ha enge, 6,5 ha græsmarker og 16,5 ha korn. Køerne fodres med lidt valset korn og kvægmineraler, ensilage og lidt byghalm med rajgræs. Kvier og tyrekalve fordres med korn iblandet Danish Vale, lidt wrap og halm. Der avles efter lette kælvninger, et godt sind og stor tilvækst. 


 
 
Birkely Limousine, Skovdalsvej 10, 8881 Thorsø

Pia og Jakob Ravn har en limousinebesætning med 22 – 25 køer. Da Jakobs forældre afviklede malkekøerne med EU tilskud i 1981, blev der indkøbt Limousinedyr til afgræsning. Herfra har han interessen, og de har boet på gården Birkely siden 1994. Gårdens areal er på 25 ha, 18 ha græs i omdrift, 2 ha vedvarende græs og 5 ha byg med græsudlæg. Besætningen er med i et tyrefællesskab om 3 – 4 tyre, de fleste importerede fra de bedste franske besætninger. Interessen for avl gør dem til flittige udstillere, og der er eksporteret dyr til Tyskland, Italien, Finland og Baltikum, samt embryoner til Norge. Ungdyr fodres med indkøbt kalvefoder og majs. Køer får græsensilage og majs. Ved åbent hus kan ses fase 1 af en mindre tilbygning til deres stalde. 

 

 

Sponsorer
12-08-2022
Himmerlandskød A/S må nu sætte noteringen ned. Måske er toppen...
11-08-2022
Afregningspriserne på okse- og kalvekød er historisk høje, men ti...
08-08-2022
Læs det nyeste nyhedsbrev fra Dansk Kødkvæg HER ...
05-08-2022
Mols Laboratoriets tilgang til kvægdrift er langt fra almindelig ...
04-08-2022
Danske forbrugere har de seneste måneder skåret ned på indkøb af ...
Dynamic-it leverandør af webshop

Dansk Limousine Forening - Agro Food Park 15 - 8200 Århus N - 2944 0495 - CVR: 72778413 - info@dansklimousine.dk