Du kan få slagtepræmie for flere dyr i 2022

13-09-2021
Det er besluttet, at støttekriterierne for slagtepræmie for kvier, tyre og stude ændres i 2022, så du kan få slagtepræmie til flere dyr i 2022 end i 2021. Det er også besluttet, at der overføres 9,2 pct. fra den direkte støtte i 2022 til landdistrikt

Det er besluttet at ændre støttekriterierne for slagtepræmie for kvier, tyre og stude i 2022 på denne måde:

  • Den maksimale alder for støtteberettigede kvier hæves fra 16 til 30 måneder.
  • Vægtgrænsen nedsættes fra 160 kg til 130 kg.

De nye støttekriterier betyder, at du kan få slagtepræmie til flere dyr i 2022, fordi ældre dyr og lettere dyr nu også er omfattet af ordningen. Der afsættes 245 mio. kr. i 2022 til ordningen, der deles mellem de støtteberettigede kvier, tyre og stude. 

De øvrige støttekriterier for at modtage slagtepræmie er de samme som i 2021.

Støttekriterier for at modtage slagtepræmie i 2022

Du kan få udbetalt støtte til tyre, stude og kvier, der er slagtet i Danmark eller udført til slagtning i en anden medlemsstat i løbet af 2022, hvis disse betingelser er opfyldt:

  • Dyret skal være konsumegnet.
  • Dyret skal veje mindst 130 kg i slagtet vægt. 
  • Dyr, der sendes til slagtning i en anden medlemsstat, skal være mindst 8 måneder gamle ved udførsel fra Danmark.
  • Dyret skal være under 30 måneder gammelt ved slagtning eller udførsel.
  • Dyret skal have opholdt sig hos producenten i en holdeperiode på mindst 2 måneder i de sidste 3 måneder forud for slagtning eller udførsel.
  • Dyret skal være korrekt registreret i den centrale database (Centralt HusdyrbrugsRegister – CHR), jf. forordning (EF) nr. 1760/2000, i hele holdeperioden.

Du skal desuden have leveret mindst fem præmieberettigede dyr til slagtning det år, du søger om støtte for.

Hvis du vil tilmelde dig slagtepræmieordningen, skal du gøre det via fællesskemaet i Tast selv. Du kan tilmelde dig fra begyndelsen af februar 2022 til ændringsfristen maj 2022.

Læs mere om slagtepræmie på vores hjemmeside

Derfor ændrer vi støttekriterierne for at modtage slagtepræmie 

En arbejdsgruppe, bestående af Økologisk Landsforening, Landbrug & Fødevarer og Fødevareministeriet, har udarbejdet en analyse af slagtepræmieordningen og peget på mulige justeringer i ordningen fra 2022. På baggrund af analysen er der opnået politisk enighed om at sænke den generelle vægtgrænse og hæve aldersgrænsen for kvier. Ændringerne er foretaget med henblik på at øge fleksibiliteten samt at tilgodese økologisk opdrættet kvæg og kvæg til naturpleje. Som en konsekvens af ændringerne udarbejder Landbrugsstyrelsen en ny bekendtgørelse, som vi sender i høring i løbet af efteråret. 

Der overføres ca. 79 mio. euro. fra den direkte støtte til landdistriktsprogrammet

I tillæg til ændringerne i slagtepræmieordningen er det blevet besluttet, at der overføres 9,2 pct., hvoraf de 3 pct. er til unge landbrugere, fra den direkte støtte i 2022 til landdistriktsprogrammet i 2023. Det betyder, at der overføres 79,338 mio. euro

Landdistriktsprogrammet har til formål at støtte udviklingen af landbruget, styrke miljø- og klimaindsatsen samt bæredygtigt brug af naturressourcer i landdistrikterne. Økologisk Arealtilskud og Pleje af græs og naturarealer er eksempler på ordninger, der hører under landdistriktsprogrammet.

Når der overføres midler til landdistriktsprogrammet, bliver budgettet for arealstøtten til grundbetaling og grøn støtte tilsvarende mindre.

Kontakt

Har du spørgsmål, er du velkommen til at kontakte os på tlf. 33 95 80 00 eller sende en e-mail til landbrugsstotte-geodata@lbst.dk.

Sponsorer
20-09-2021
Glæd jer til et brag af en fest! Tilmelding til Camilla Jessen ...
16-09-2021
Specialtilbud til medlemmer og andre...
15-09-2021
Vi havde mandag d. 13/9 endnu en fantastisk dag med Mols Rejser! ...
14-09-2021
For 32-årige Martin Aalykke Jensen lå det næsten i kortene, at ha...
13-09-2021
Det er besluttet, at støttekriterierne for slagtepræmie for kvier...
Dynamic-it leverandør af webshop

Dansk Limousine Forening - Agro Food Park 15 - 8200 Århus N - 87 40 52 99 - CVR: 72778413 - info@dansklimousine.dk