Åbent hus område Nord + Syd + Øst

Fra: 03-02-2018
Til: 03-02-2018

Limousinebesætninger i områderne Nord- og Sydjylland, og området Øst for Storebælt åbner deres stalddøre for besøgende. OMRÅDE NORD – åbent hus 3. februar 2018
 
Damgård Limousine - Siemvej 3, St. Brøndum, 9520 Skørping
Henning Bruun har en limousinebesætning på 12 moderdyr plus opdræt. Gårdens areal er på 25 hektar, hvoraf 12 hektar er udlejet. De resterende 13 hektar er udlagt som græs, mens et enkelt stykke omlægges hvert år for at få nedpløjet dybstrøelsen. Familien har boet på ejendommen i 11 år, og stalden blev indrettet i den allerede eksisterende stald på ejendommen uden at foretage de helt store investeringer. Alle slagtninger sker på Danish Crown, og der forsøges med rimeligt held at afsætte kød til private. Der er førhen blevet insemineret, men fremover vil der blive anvendt en foldtyr, da kælvningerne ved inseminering er blevet fordelt over for lang en periode. I vinterperioden fodres der med grovfoder, indkøbt kalvefoder, samt valset byg og mineraler og vitaminer.
 
Fløe Limousine - Hjortholmvej 57, 9530 Støvring
Anni og Jens-Aage Nielsen har en limousinebesætning på 20 limousinekøer plus opdræt, samt 15 simmentaler. Gården har været familiens i 30 år. Arealet er på 55 hektar, hvoraf 35 hektar er forpagtet ud, mens de 20 hektar anvendes til græs. Der insemineres og fodres med wrap og købt korn om vinteren. Udover køer på ejendommen opdrættes der også varmblodsheste. 
 
Dalgaard Limousine - Hobrovej 66, 9240 Nibe
Henrik Nielsen har en limousinebesætning på 9 moderdyr, 9 kvier og 4 tyre. Gårdens areal er på 610 hektar, som anvendes til hvede, byg, raps, græsfrø og afgræsning. Der fodres med wrap og tilskudsfoder.
 
Thomas Pedersen - Vokslevvej 50, 9240 Nibe 
Thomas Pedersen har en limousinebesætning på 50 moderdyr plus opdræt, samt et opkøb af kalve. Gårdens areal er på 70 hektar, som anvendes til planteavl, grovfoder og afgræsning. Der blev bygget ny stald i 2016, og der er 1 ansat som medhjælp på gården. I vinterperioden fodres der med ensilage og korn. 

OMRÅDE SYD – åbent hus 3. februar 2018
 
Sigurd Holm Møller - Bjerremosevej 13, Horne, 6800 Varde
Sigurd Holm Møller og Linda Møller har en limousinebesætning på 35 moderdyr plus opdræt, samt en polled avlstyr. Gården blev købt i 1987 med 45 malkekøer, som blev solgt i 1987. Herefter blev der lige så stille og roligt startet op med kødkvæg, og der blev bygget en ny dybstrøelsesstald i 2015. Gårdens areal er på 42 hektar, som anvendes til korn og græs. Om vinteren fodres der med græsensilage, korn, halm og mineraler, mens der om sommeren gives mineraler og halm, samt kraftfoder i kalveskjul til kalvene.
 
Hodde Limousine - Grødevej 28, Hodde, 6862 Tistrup
Mogens Ladefoged har en limousinebesætning på 12 moderdyr plus opdræt, samt to avlstyre. Gården blev købt i 1981 og i 35 år var der en Texel-avlsbesætning på gården. Limousinebesætningen blev genstartet i 2014, efter en pause med limousiner på 15 år. Sønnen Johnny Ladefoged hjælper meget til både i stalden og på Landskuet i Herning, hvor der udstilles dyr. Avlsmålene er store, kraftige dyr med god kødsætning, godt temperament, godt eksteriør og lette kælvninger. Gårdens areal er på 21 hektar, som anvendes til græs. Om vinteren fodres der med wrapballer og halm, mineraler og kalvefoder til kalvene, og om sommeren græsser dyrene ned til Varde Å.
 
Hejbøldal Limousine - Bakkelyvej 1, 6870 Ølgod
Dorthe og Henrik Karlsmose har en limousinebesætning på 10 moderdyr plus opdræt, samt en foldtyr. Gården blev købt i 2003, og i 2008 blev der bygget en dybstrøelsesstald. Gårdens areal er på 46 hektar, hvoraf de 30 er bortforpagtet, og resten er lagt ud i korn og græs. Foldtyren deles med en anden limousineavler. Tyrekalvene sælges til viderefedning direkte fra marken. Der arbejdes med rolige dyr, gode moderinstinkter og gode mælkeegenskaber, primært med kødproduktion for øje. I vinterperioden fodres der med wrapensilage og valset korn. 

OMRÅDE ØST – åbent hus 3. februar 2018
 
Løserupgård Limousine - Løserupvej 26, 4300 Holbæk
Jakob og Hans Kjeld Hansen har en limousinebesætning på ca. 50 moderdyr plus opdræt. Gården er en slægtsgård gennem mange generationer, og den ligger i et fredet område op til skov og strand. Der blev omlagt til økologi i 1997, og arealet på 170 hektar anvendes til korn og græs til foder, samt salg af korn og raps. Der udstilles på dyrskuer, samt afprøves tyre Ålestrup Avlsstation.
 
Præstegårdens Limousine - Holbækvej 51, 4571 Grevinge
Niels Larsen har en limousinebesætning på 4 køer plus opdræt, samt en løbetyr. Ejendommen er forpagtet af kirken, og arealet er på 11 hektar, som anvendes til korn og græs. Der er importeret tre køer med dobbeltmuskulatur fra Frankrig; alle tre har kalve med dobbeltmuskulatur. For år tilbage blev der insemineret, men i dag benyttes en løbetyr med dobbeltmuskulatur. I vinterperioden fodres der med wrap og korn til ungdyr.
 
Bemærk! Såhøj Limousine - Uldstrikkervej 3, 4583 Sjællands Odde - AFLYST
 
 

 

Sponsorer
27-09-2023
Se nyhedsbrev fra Dansk Kødkvæg HER ...
26-09-2023
Foder og mineralers betydning for reproduktionen samt vellykket ...
25-09-2023
Husk at der på søndag den 1. oktober er deadline til næste udgave...
24-09-2023
Sidste dag på turen startede med et spændende besøg på avlsstatio...
23-09-2023
I Sydvestirland findes vel nok Irlands smukkeste og mest barske l...
Dynamic-it leverandør af webshop

Dansk Limousine Forening - Agro Food Park 15 - 8200 Århus N - 2944 0495 - CVR: 72778413 - info@dansklimousine.dk