Regler og betingelser

Tilmelding

Alle aktive medlemmer af Dansk Limousine Forening kan tilmelde dyr til auktionen. Dansk Limousine Forening forbeholder sig ret til at afvise tilmeldte dyr.

Aftaler


I forbindelse med godkendelse af dyre til auktionen skal sælger underskrive en skriftlig aftale om minimumspris, sædrettigheder, drægtighed, betalingsforhold etc.

Købere


Auktionen er åben for alle købere, uanset medlemskab af Dansk Limousine Forening.

Gebyr

Sælger betaler et tilmeldingsgebyr på kr. 1400,- inkl. fotografering pr. dyr.
Køber betaler 500 kr i sælar + 3 procent af budsummen.

Generelt


Sælger er ansvarlig for, at dyr der sælges på auktionen er reelle i alle henseender. Dyrene skal være gode avlsdyr med eksteriør over racemiddel. De skal være trækvante og lette at håndtere.
På auktionsdagen skal kvierne være minimum 12 måneder og tyre minimum 12 måneder.
Alle dyr skal være vejet ved fødsel, 200 dage og 365 dage.
Auktionen afholdes efter gældende regler for omsætning af dyr, så der forbeholdes Force Majeure, hvis det bliver nødvendigt at aflyse auktionen.

Stambogsføring


Tyre skal være forældreskabsbestemte og stambogsførte. Hundyr skal være stambogsførte.

Drægtige dyr


Drægtige dyr skal ledsages af en underskrevet drægtighedsattest, som er underskrevet af en inseminør eller dyrlæge.

Sædrettigheder


Sædrettigheder til sæd, som er produceret efter købet følger som udgangspunkt med tyren.
Såfremt sælger ønsker at beholde rettighederne til fremtidig sædproduktion, skal det skriftligt meddeles auktionsledelsen samtidig med tilmelding af tyren til auktionen. Desuden skal det fremgå af købsaftalen, som køberen underskriver umiddelbart efter hammerslag
Tyre, der er godkendt til Dansk Limousine Forenings avlsprogram, må ikke sædtappes igen uden aftale med Dansk Limousine Forening.

Minimumspris


Sælger skal ved tilmelding af dyret oplyse krav til minimumspris.

Ansvar


Ansvaret for dyrene ligger hos sælger indtil hammerslag. Herefter er det købers ansvar.

Forsikring


Dansk Limousine Forening har ikke tegnet forsikring på dyrene.

Transport

Transport skal afholdes af ejer, dvs. sælger betaler transport til auktionen, og køber/ny ejer betaler hjemtransport. Dansk Limousine Forening er behjælpelig med hjemtransport.Eksport af dyr

Køber betaler salær og transport som ved salg inden for Danmark.
Køber betaler alle omkostninger til karantæne, opstaldning, pasning, fodring, veterinære omkostninger.
Køber har selv ansvaret for at arrangere og betale transport fra karantænestalden til bestemmelsessted i udlandet.
Dansk Limousine Forening kan være behjælpelig med at anvise en karantænestald.

Dyr der ikke sælges

Sælger betaler transport til og fra auktionen samt tilmeldingsgebyr.
For dyr der ikke opnår salg på auktionen, men sælges på auktionsstedet efter auktionen inden hjemtransport, betaler køber og sælger gebyr og transport efter samme vilkår som ved handel på auktionen.

Voldgift


Enhver uenighed og tvist om dyr, der er handlet på auktionen, afgøres ved voldgift.
Følgende procedure for udpegning af voldgift er aftalt:

Hver part udpeger en voldgiftsmand. Når den ene part har udpeget sin voldgiftsmand
og givet meddelelse herom til den anden part, og denne ikke inden 7 dage
derefter har udpeget sin, er den første part berettiget til også at udpege den anden
voldgiftsmand.

Voldgiftsmændene kan udpege en opmand. Hvis der ikke kan opnås enighed, udpeges opmanden af den stedlige civildommer i ejerens retskreds. Hver af parterne har kun ret til to gange skriftligt at fremlægge sine bemærkninger, og har kun 14 dage hver gang til at udfærdige sådanne, medmindre voldgiftsmændene giver tilladelse til længere frist.

Voldgiften bestemmer i øvrigt selv sin forretningsgang, herunder hvilke bevisligheder
den yderligere måtte ønske tilvejebragt, samt om der skal berammes en mundtlig forhandling.

Når voldgiften har optaget sagen til kendelse, er den forpligtet til inden fire uger derefter at afsige kendelsen. Voldgiften fastsætter i sin kendelse, hvem der skal udrede de udgifter, der er forbundet med den pågældende sags behandling. I den forbindelse tages samtidig hensyn til, hvem der taber sagen helt eller delvis.

Den afsagte kendelse afgør sagen endeligt og kan således ikke indbringes for de ordinære domstole.

Opdateret feb 2015
 

Læs også HANDEL og AFSÆTNING

Sponsorer
25-11-2017
Områdemøde Fyn er tilføjet kalenderen...
23-11-2017
(Arkivbillede studietur Italien 2011) Det er efterhånden ble...
22-11-2017
Område MIDT- Jylland afholder områdemøde d. 8/3-18. Mere info føl...
20-11-2017
Fleecejakker og T-shirts udgår og sælges nu til nedsatte priser. ...
19-11-2017
Ny bekendtgørelse fra årsskiftet: Regionaliseringen ophæves, og a...

Dansk Limousine Forening - Agro Food Park 15 - 8200 Århus N - 87 40 52 63 - CVR: 72778413 - info@dansklimousine.dk