Tilmelding til landsskuet

01-05-2018
Til udstillere af kødkvæg samt gamle kvægracer
 
 
Så er der åben for tilmelding af dyr til Landsskuet den 5. – 7. juli 2018.
 
Gå ind på hjemmesiden www.landsskuet.dk og tilmeld dine dyr.
Her finder du også ”Værd at vide” og Sundhedsreglerne for skuet – husk at læse det igennem.
(Dyrskue flyer vedhæftet denne mail).
Hjemmesiden opdateres løbende med forskellige informationer frem til Landsskuet.
 
Såfremt udstillernavnet ønskes rettet i forhold til katalog og tavler, SKAL dette gøres ved registrering af det enkelte dyr.
 
Sundhedsregler - kvæg
Besætninger, hvorfra der udstilles dyr, skal have været i salmonella niveau 1 i min. 7 mdr. før skuet.
De udstillede dyr skal ligeledes have opholdt sig i besætninger med salmonella niveau 1 i min. 7 mdr. før skuet.
 
For kvæg fra kødkvægsejendomme og ejendomme med gamle husdyrracer er der ikke yderligere krav.
 
BEMÆRK! Udstiller du kødkvæg fra en besætning, som også har malkekvæg, gælder reglerne for malkekvæg.
 
Tilmelding af dyrenumre senest den 28. maj via tilmeldingslink på www.landsskuet.dk
 
Sidste frist for bestilling af campingplads er mandag den 28. maj.
Ved bestilling inden denne dato, vil vi forsøge at fordele pladserne efter hvilken dyregruppe, man har tilmeldt.
Ved bestilling efter denne dato, kan vi ikke garantere placering efter dyregruppe.
 
OBS!
I år kan der bestilles billetter til Landsskuefesten fredag aften via tilmeldingssiden – se vedhæftede flyer.
Spring køen over! Bestil billetterne under ”Diverse”.
 
Modeldyr
Bedste dyr på tværs af racer udpeget på dyrskuer afviklet inden Landsskuet, kan eftertilmeldes – kontakt undertegnede.
Der gælder de samme betingelser, som for øvrige tilmeldte dyr.
 
Vi håber at se jer på Landsskuet 2018!
 
 
 
Med venlig hilsen
 
 
 
Jonna Christoffersen
Landsskuet l Asmildklostervej 11 l8800 Viborg

Tlf. 8728 2000 l Dir. 8728 2009  

Se mere:

Indbydelse til landsskuefest
 

Dette skal du tjekke før dyrskuet, salmonella mm


Sponsorer
24-03-2019
Som optakt til Dansk Limousine Forenings Avlsdyrauktion   Lørd...
23-03-2019
Som optakt til Dansk Limousine Forenings Avlsdyrauktion   Lørd...
22-03-2019
Som optakt til Dansk Limousine Forenings Avlsdyrauktion   Lørd...
21-03-2019
Som optakt til Dansk Limousine Forenings Avlsdyrauktion   Lørd...
20-03-2019
Læs pressemeddelelsen, som er sendt om avlsdyrauktionen i Dansk L...

Dansk Limousine Forening - Agro Food Park 15 - 8200 Århus N - 87 40 52 63 - CVR: 72778413 - info@dansklimousine.dk