DET ER NU! Limousine kandidater til VIKING

10-10-2017
Dansk Limousine Forening vil gerne have nogle Limousine kandidater til nedenstående, det er vigtigt at Limousine er repræsenteret. Er det noget for dig eller er der spørgsmål så kontakt formand Søren Grunnet, tlf 2346 6821 senest lørdag den 14. okt.
Læs alt om valg til repræsentantskab, avlsfora og bestyrelse. Stil op, stem og vær med til at styrke medlemsdemokratiet i dit Viking.
Repræsentantskab
VikingDanmarks repræsentantskab består af 60 medlemmer, som kommer fra seks forskellige regioner i Danmark. Repræsentantskabet er foreningens højeste myndighed og har mange vigtige opgaver. Medlemmerne godkender regnskabet og bestyrelsens beretning, de vedtager ændringer til VikingDanmarks vedtægter og sætter retningen for foreningen.

Repræsentantskabet samles to gange om året på ordinære møder, og som repræsentant bliver du VikingDanmarks ambassadør udadtil. Du gør andre klogere på vores tilbud og produkter, og du kommer samtidig med en tilbagemelding på kvalitet og service, så vi sammen kan gøre VikingDanmark endnu bedre.

Hvem kan stille op?
 • Medlemmer, der har betalt kontingent pr. 30. juni, og som har haft en omsætning med VikingDanmark på mindst 5.000,- inden for sæd og service de seneste 12 måneder, kan stille op. Derudover kan medlemmer indsætte en ledende medarbejder i stedet for ejeren - læs betingelserne her
 • Valg af medlemmer foregår elektronisk.
 • Alle medlemmer er stemmeberettigede.
 • Deadline for opstilling er 15. oktober, og afstemningen foregår fra 1.-20. november.
 • Når du meddeler dit kandidatur, bedes du også meddele, om du ønsker at stille op til bestyrelsen.
 • Er du interesseret i at stille op, eller ønsker du at foreslå en kandidat, så kontakt Vikings sekretariat v/ Berit Lindgaard på tlf. 87 28 20 00.

Klik her for at se et kort over de seks regioner.
 
Klik her for at se VikingDanmarks repræsentantskab.

Bestyrelse
For at sikre at der opstilles tilstrækkeligt med kandidater, og at disse besidder forskellige, stærke kompetencer, valgte repræsentantskabet i marts et beskrivelsesudvalg med et medlem fra hver region. Beskrivelsesudvalgets formål er således at styrke rekrutteringen af kandidater, der kan varetage medlemmernes interesser i VikingDanmarks bestyrelse. Du kan læse beskrivelsesudvalgets beskrivelse af jobbet som bestyrelsesmedlem her. Beskrivelsesudvalget ser nærmere på alle kandidater, som de kommer ind.

Opstilling til bestyrelse skal ske senest 15. oktober, såfremt du ønsker et forløb med beskrivelsesudvalget, hvor du bliver udfordret på dine forskellige kompetencer. Dog kan du naturligvis stille op til bestyrelsen frem til og med repræsentantskabsmødet i december.

Valg til avlsfora i RDM og Jersey
 • Alle medlemmer er valgbare til racernes avlsfora.
 • Det enkelte medlem kan kun stemme til ét avlsforum.
 • Der er samme deadlines for opstilling og afstemning som for valget til repræsentantskabet.
 • Valget foregår ved elektronisk afstemning.
 • Er du interesseret i at stille op, eller ønsker du at foreslå en kandidat, så kontakt Vikings sekretariat v/ Berit Lindgaard på tlf. 87 28 20 00.
 
Klik her for at se Jerseys Avlsforum.
 
Klik her for at se RDMs Avlsforum.
 
 

http://www.vikinggenetics.dk/om-os/nyheder/generelle-nyheder?show=bgfr 

Sponsorer
26-06-2019
Endeligt program og katalog...
26-06-2019
Der er nu kommet billeder af vinderdyr fra Horsens Dyrskue i gall...
25-06-2019
Hej med jer. Jeg har i PR udvalget fået til opgave at gentage ...
24-06-2019
Direktør, Henrik Billmann, Friland, meddeler, at prisstigningen s...
23-06-2019
Stor, flot dame – fransk født og bor på Mors – nu Miss World, Cha...

Dansk Limousine Forening - Agro Food Park 15 - 8200 Århus N - 87 40 52 99 - CVR: 72778413 - info@dansklimousine.dk