Vejning af kalve

Vejningen af kalve ved fødsel, 200 dage og 365 dage er et centralt element i avlsværdivurderingen for en række egenskaber. Derfor skal der lyde en stor opfordring til at deltage i denne aktivitet og dermed bidrage til at sikre Limousine stor avlsmæssig fremgang.

Som udgangspunkt er der mulighed for at veje indenfor et interval på 60 dage til begge sider, med en efterfølgende beregning af en korrigeret 200- og 365 dages vægt. Dette medfører at kalven kan vejes til 200 dage ved en alder på mindst 140 og højst 260 dage.

For 365 dages vægten er den nedre grænse dog forøget med 15 dage, således at vejningen skal foregå ved en alder på mindst 290 dage og højst 425 dage. Dette sikrer at der i højere grad kan opsamles data fra tidligt slagtede kalve.

Vær opmærksom på at slagteriet IKKE indberetter 365 dages vægten, men derimod kun slagtevægten.

Vejning er obligatorisk for at opfylde kravet til ”Aktiv Avlsbesætning” sammen med mindst et frivilligt krav til enten: kåring, anvendelse af tyre af et vist genetisk niveau eller indsættelse af kalve på Ålestrup Avlsstation.

Sponsorer
25-06-2017
Bemandingsplan for Landsskuet 2017   Torsdag d. 29 juni, hvor m...
24-06-2017
Som opvarmning til Dansk Limousine Forenings Avlsdyrauktion på ...
23-06-2017
 Kat. Nr 8 frameldes og udgår hermed fra Avlsdyrauktionen 2017...
22-06-2017
 Som opvarmning til Dansk Limousine Forenings Avlsdyrauktion på...
21-06-2017
Følgende tekst er publiceret på Dansk Kødkvægs Facebookside i dag...

Dansk Limousine Forening - Agro Food Park 15 - 8200 Århus N - 87 40 52 63 - CVR: 72778413 - info@dansklimousine.dk