Mulighed for dispensation til at flytte kødkvæg

21-06-2017
Følgende tekst er publiceret på Dansk Kødkvægs Facebookside i dag:
 
Dansk Kødkvæg
 

Mulighed for dispensation til at flytte kødkvæg fra det højprævalente til det lavprævalente Salmonella-område

Ny dispensationsprocedure gør det nemmere for renracede kødkvægsbesætninger at få lov til at flytte dyr fra det højprævalente til det lavprævalente salmonellaområde.

Forekomsten af Salmonella Dublin er meget lav blandt renracet kødkvæg. Derfor har SEGES arbejdet intenst på en generel dispensationsmulighed for kødkvægsproducenter til at flytte dyr fra det høj-prævalente til det lavprævalente salmonella-område. Denne mulighed, har Fødevarestyrelsen netop meddelt, er vedtaget – gældende fra den 19. juni 2017.

Hvem gælder det og hvad kræves

Der ændres således på de krav, som gælder dispensationer for flytning fra det højprævalente til det lavprævalente område efter Bekendtgørelsen for Salmonella i kvæg m.m. Ændringen gælder for dyr fra renracede kødkvægsbesætninger. Der skal stadig søges dispensation ved flytninger, men der stilles fremover ikke krav om udtagning af blodprøver fra sælger- og modtagerbesætningen hhv. før og efter flytningen og heller ikke krav om dokumentation for, at der ikke er aftagere i det højprævalentet område. Man kan blot skrive en kortfattet mail til Fødevarestyrelsens veterinærenhed med f.eks.:

CHR, navn og adresse i det højprævalente salmonellaområde ønsker hermed tilladelse til at flytte dyr CKR, … til CHR, navn og adresse i det lavprævalente område.

Det er dog fortsat et krav, at sælgerbesætningen skal have været i salmonellaniveau-1 i 9 måneder forinden flytningen. Modtagerbesætningen kommer ikke, som det heller ikke er tilfældet nu, i niveau 2, når de modtager dyrene.

Fødevarestyrelsens baggrund for beslutningen

Renracede kødkvægsbesætninger flytter ofte voksne dyr, avlstyre. Flytninger fra og mellem disse besætninger foregår imidlertid hovedsageligt i et lukket system – dvs. til andre besætninger med dyr af samme race. Da forekomsten af positive kødkvægsbesætninger samtidig er så lav – og på samme niveau i både det høj- og lavprævalente område - er risikoen for øget spredning mellem disse besætninger meget lille. I øjeblikket er der under 0,5% renracede kødkvægsbesætninger i niveau 2. Derfor vurderer Fødevarestyrelsen, at ændringen ikke vil øge risikoen for smitte til andre besætninger eller forringe fødevaresikkerheden 

 

Sponsorer
26-06-2019
Endeligt program og katalog...
26-06-2019
Der er nu kommet billeder af vinderdyr fra Horsens Dyrskue i gall...
25-06-2019
Hej med jer. Jeg har i PR udvalget fået til opgave at gentage ...
24-06-2019
Direktør, Henrik Billmann, Friland, meddeler, at prisstigningen s...
23-06-2019
Stor, flot dame – fransk født og bor på Mors – nu Miss World, Cha...

Dansk Limousine Forening - Agro Food Park 15 - 8200 Århus N - 87 40 52 99 - CVR: 72778413 - info@dansklimousine.dk