Limousine Brugsplan

13-12-2016


Engkjaer Get It er brugstyr. Glimrende produktionsegenskaber for både vækst og slagteform er bekræftet gennem den hanlige afkomsundersøgelse. Bemærk at Get It endnu ikke har en hunlig afkomsundersøgelse, hvorfor indekser for kælvning, mælk og frugtbarhed udelukkende er baseret på afstamningsinformation. Get It er velegnet til kvier.


Atle er brugstyr. Den hanlige afkomsundersøgelse har vist glimrende produktionsegenskaber. Den hunlige afkomsundersøgelse har vist særdeles glimrende egenskaber for mælk og frugtbarhed, gode egenskaber for kælvning; samt glimrende eksteriøregenskaber, hvor især muskelfylden er på et meget højt niveau.


Færks Clark er brugstyr. Kendetegnende for Clark er at han er en komplet tyr, der kan give fremgang for alle egenskaber i avlsmålet. Den hanlige afkomsundersøgelse har vist gode egenskaber for både vækst og slagteform. Især for funktionsegenskaberne har den hunlige afkomsundersøgelse demonstreret eminente egenskaber for især mælk og frugtbarhed. Også for kælvning er Clark positiv. Fødselsindekset ligger omkring racemiddel. Clark vil således især være et godt valg til produktion af hundyr.


Lisentorp Kevin er ungtyr. Individprøven er gennemført med et imponerende lavt foderforbrug. For vækst og slagteform har individprøven vist et resultat omkring stationsgennemsnit.


Thy Bendix er brugstyr. Afkomsundersøgelsen viser at Thy Bendix besidder gode vækstegenskaber i kombination med særdeles gode funktionsegenskaber, hvor især kælvningsegenskaber er helt i top. De bedømte døtre bekræfter at Thy Bendix besidder glimrende eksteriøregenskaber. Bendix er ikke egnet til kvier.


Højvangs Polled Hjalte er pollet ungtyr. Individprøven er gennemført med en meget høj tilvækst, en glimrende muskelfylde og et lavt foderforbrug.


Løserupgård Ambrendt er brugstyr. Gennem en sikker afkomsundersøgelse er de eminente vækstegenskaber bekræftet. Den hunlige afkomsundersøgelse har vist særdeles gode eksteriøregenskaber i kombination med glimrende frugtbarhedsegenskaber. Ambrendt er ikke egnet til kvier.


Østergård Flamme er brugstyr. Gode produktionsegenskaber for både vækst og slagteform er bekræftet gennem den hanlige afkomsundersøgelse. Ligeledes besidder Flamme glimrende fødselsegenskaber hvorfor han er velegnet til inseminering af kvier. De første hundyr har kælvet og udmærker sig ved et udmærket eksteriør.
Boest Konge P er pollet ungtyr. Individprøven er gennemført med en høj tilvækst og et meget lavt foderforbrug.

Sponsorer
26-06-2019
Endeligt program og katalog...
26-06-2019
Der er nu kommet billeder af vinderdyr fra Horsens Dyrskue i gall...
25-06-2019
Hej med jer. Jeg har i PR udvalget fået til opgave at gentage ...
24-06-2019
Direktør, Henrik Billmann, Friland, meddeler, at prisstigningen s...
23-06-2019
Stor, flot dame – fransk født og bor på Mors – nu Miss World, Cha...

Dansk Limousine Forening - Agro Food Park 15 - 8200 Århus N - 87 40 52 99 - CVR: 72778413 - info@dansklimousine.dk