Ændring indsættelse af kalve pa Alestrup Avlsstation

05-12-2016

 Grundet en betydelig ændring i racesammensætningen af sædforbruget af kødkvægstyre til krydsning på malkekvæg, har Viking Genetics ændret deres tilskud til kødkvægsracerne.
Der gives således ikke længere et tilskud til individprøven, ligesom tilskuddet pr anvendt sæddoce er reduceret betydelig.
Tidligere blev der udtaget 4 Limousineungtyre til sædtapning pr år. Dette er nu reduceret til 1.
På den baggrund finder Bestyrelsen og Avlsudvalget det derfor ikke længere muligt at opretholde ordningen med opkøb og indsættelse af 56 kalve pr. år på individprøven.
Man finder det stadig vigtigt, at der indsættes Limousinekalve på Ålestrup, men kalvene skal fremover indsættes af opdrætter.
For at opmuntre hertil, har Danske Limousine forening derfor hævet tilskuddet med 1.500 kr. pr. kalv så der nu ydes et tilskud på 4.000 kr pr indsat kalv fra en aktiv avlsbesætning og 3.500 kr for kalve fra ikke aktiv avlsbesætning.
Tilsvarende yder Viking Danmark fortsat et tilskud på 1.500/ 1000 kr fra aktiv henholdsvis ikke aktiv avlsbesætning.
Med nu gældende priser for indsættelse på Ålestrup, bliver nettoomkostningen for indsættelse af en kalv således 2.700 kr. plus omkostninger til foder i henhold til kalvens målte foderoptagelse.
For at opnå tilskud skal de tilmeldte kalve godkendes af Avlsudvalget, og samtidig mod betaling stilles til rådigheds for sædproduktion, hvis det ønskes af foreningen.
For at opnå tilskud skal kalven desuden have en indgangsvægt på 340 kg ( ved 225 dg.) og et S-indeks på min. 100. Sidstnævnte gælder dog ikke for kalve efter importtyre.
Mere detaljeret regelsæt vil kunne findes på hjemmesiden der er under revision pt.
Tilmelding af kalve foretages til foreningens konsulent J.C Holgaard tlf.: 72286417 eller jcho@eaaa.dk.
Tilmeldingsfrist i forhold til kalvens alder fremgår af hjemmesiden for Ålestrup Avlsstation under ” Indsættelseskalender”
Der opfordres dog til at der foretages tilmelding så tidligt som muligt, når man har en kalv man mener kvalificerer til indsættelse.

 

KLIK HER for at læse Regler for tilskud til Limousinekalve der indsættes påindividproven

Sponsorer
26-06-2019
Der er nu kommet billeder af vinderdyr fra Horsens Dyrskue i gall...
25-06-2019
Hej med jer. Jeg har i PR udvalget fået til opgave at gentage ...
24-06-2019
Direktør, Henrik Billmann, Friland, meddeler, at prisstigningen s...
23-06-2019
Stor, flot dame – fransk født og bor på Mors – nu Miss World, Cha...
19-06-2019
Se her, hvad der venter dig med det næste nummer af Limousine Nyt...

Dansk Limousine Forening - Agro Food Park 15 - 8200 Århus N - 87 40 52 99 - CVR: 72778413 - info@dansklimousine.dk