Åbent hus - område Midt

22-01-2017

Der er åbent hus i besætningerne d. 28-01-2017

Maren og Jens Anton Nørremark har en limousinebesætning på 20 moderdyr plus opdræt og en foldtyr. Gården, som blev erhvervet i 1974, har i dag 48 hektar, hvoraf 31 hektar er bortforpagtet. Malkekøerne blev sat ud i 2006. Derefter blev den oprindelige bindestald og tilhørende silohus blev bygget om til dybstrøelsesstald med plads til 30 ammekøer plus opdræt, og der blev der ind-købt 22 løbekvier og 1 tyr. Der bruges primært foldtyr til køerne, mens kvierne insemineres. Tyre-kalvene sælges til Limousine Unik. Der fodres med græs- eller ærtebyg-helsædsensilage, sojaskrå, halm og mineraler, mens kalvene fodres med græsensilage og eget valset korn iblandet kalve-T.

Finderupvej 37, 6920 Videbæk

Poul Andersen har en limousinebesætning på ca. 30 moderdyr plus opdræt og en foldtyr. Gården blev erhvervet i 1976, og arealet er på 55 hektar, som anvendes til græs og korn. Der fodres med græs og ensilage.

Lysgårdvej 38, 7480 Vildbjerg 

Verner Josefsen har en limousinebesætning på 14 moderdyr plus opdræt og en foldtyr. Gården blev overtaget efter forældrene i 1988, og den er siden da blevet drevet som fritidslandbrug. Area-let er på 28,5 hektar, som anvendes til korn og græs. Stalden blev lavet om til løsdrift i 2006, og siden da er der blevet leveret kød til Friland Unik og Friland Kødkvæg. Hvert andet år købes der en polled foldtyr med høje indekser. Der fodres med korn, kalvekraftfoder og wrapgræs.

Nybogårdvej 1, 7480 Vildbjerg

 

 

 

 

 

Sponsorer
21-01-2019
26. januar er første af to lørdage for åbent hus i Limousine besæ...
20-01-2019
26. januar er første af to lørdage for åbent hus i Limousine besæ...
19-01-2019
26. januar er første af to lørdage for åbent hus i Limousine besæ...
17-01-2019
Husk fredag den 1. februar er sidste deadline for artikler og ann...
16-01-2019
  Auktionsudvalget har nu udtaget de sidste dyr til avls...

Dansk Limousine Forening - Agro Food Park 15 - 8200 Århus N - 87 40 52 63 - CVR: 72778413 - info@dansklimousine.dk