Åbent hus - område Midt

22-01-2017

Der er åbent hus i besætningerne d. 28-01-2017

Maren og Jens Anton Nørremark har en limousinebesætning på 20 moderdyr plus opdræt og en foldtyr. Gården, som blev erhvervet i 1974, har i dag 48 hektar, hvoraf 31 hektar er bortforpagtet. Malkekøerne blev sat ud i 2006. Derefter blev den oprindelige bindestald og tilhørende silohus blev bygget om til dybstrøelsesstald med plads til 30 ammekøer plus opdræt, og der blev der ind-købt 22 løbekvier og 1 tyr. Der bruges primært foldtyr til køerne, mens kvierne insemineres. Tyre-kalvene sælges til Limousine Unik. Der fodres med græs- eller ærtebyg-helsædsensilage, sojaskrå, halm og mineraler, mens kalvene fodres med græsensilage og eget valset korn iblandet kalve-T.

Finderupvej 37, 6920 Videbæk

Poul Andersen har en limousinebesætning på ca. 30 moderdyr plus opdræt og en foldtyr. Gården blev erhvervet i 1976, og arealet er på 55 hektar, som anvendes til græs og korn. Der fodres med græs og ensilage.

Lysgårdvej 38, 7480 Vildbjerg 

Verner Josefsen har en limousinebesætning på 14 moderdyr plus opdræt og en foldtyr. Gården blev overtaget efter forældrene i 1988, og den er siden da blevet drevet som fritidslandbrug. Area-let er på 28,5 hektar, som anvendes til korn og græs. Stalden blev lavet om til løsdrift i 2006, og siden da er der blevet leveret kød til Friland Unik og Friland Kødkvæg. Hvert andet år købes der en polled foldtyr med høje indekser. Der fodres med korn, kalvekraftfoder og wrapgræs.

Nybogårdvej 1, 7480 Vildbjerg

 

 

 

 

 

Sponsorer
25-05-2019
I år kan Limousineracen mønstre hele 31 dyr på Roskilde dyrskue. ...
22-05-2019
Limousine Uniks bestyrelse har konstitueret sig med Ejvind Svejst...
22-05-2019
Til børn og voksne. Kun små størrelser tilbage. Der sælges ud af ...
21-05-2019
27. maj er sidste frist for tilmelding af kødkvæg til landsskuet....
18-05-2019
Der er nu kun 2 pladser tilbage til Dansk Limousine Forenings tur...

Dansk Limousine Forening - Agro Food Park 15 - 8200 Århus N - 87 40 52 99 - CVR: 72778413 - info@dansklimousine.dk